Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στη σχολή διδάσκουν 13 Έλληνες καθηγητές με πολύχρονη εμπειρία στο αντι-κείμενό τους και στην θεραπευτική (αλφαβητικά):

Σάββας Αλεξόγλου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, trainer, κάτοχος ECP

(European Certificate of Psychotherapy)

Κωστής Γκουρτσούλης, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, trainer, κάτοχος ECP

Sandra Franzia, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, κάτοχος ECP

Μαριλένα Κόμη, ψυχοπαιδαγωγός-ψυχοθεραπεύτρια, trainer, κάτοχος ECP

Μαρία Κυρίτση, εκπαιδευτικός-ψυχοθεραπεύτρια

Δέσποινα Μαρκάκη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, κάτοχος ECP

Κώστας Μπούσουλας, Phd, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής

Θεραπεία Στάμου-Μαζαράκη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, trainer, κάτοχος ECP

Μάρκος Ρήγος, Phd, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής

Παναγιώτης Σταμπόλης, εκπαιδευτικός-ψυχοθεραπευτής, trainer, κάτοχος ECP

Ελένη Σταυρουλάκη, ιατρός-ψυχοθεραπεύτρια, κάτοχος ECP

Επίσης το Ε.Ι.Ν.Α. διατηρεί μόνιμη συνεργασία (2-3 σεμινάρια ανά έτος) με

τους ακόλουθους διεθνείς trainers και Ινστιτούτα, αναγνωρισμένα από το

κράτος στο οποίο βρίσκονται:

Paola Abonda, ψυχολόγος, οικογενειακή θεραπεύτρια Σωματικής και Συστη-

μικής προσέγγισης, μέλος της “SIRTO” (Ιταλία)

Luisa Aversa, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτρια, trainer Βιοενεργειακής Aνάλυσης

Bjorn Blumenthal, ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, διευθυντής Norwegian

Institute for Vegetotherapy (Νορβηγία)

Genovino Ferri, ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής, ιδρυτής του Studio Analysis,

διευθυντής της SIAR (Societa Italiana di Analisi Reichiana, Ιταλία)

Rita Fiumara-Liss, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, Scuola per la Psicoterapia

Biosistemica (Ιταλία).

Dr. Jerome Liss (1938-2012), ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής, καθηγητής του

πανεπιστημίου “La Jolla” (Ελβετία), ειδικευμένος από το ONU στο τραύμα.

Διευθυντής της σχολής Scuola per la Psicoterapia Biosistemica, στην Ιταλία.

Christiane Lewin, ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, μέλος της Ecole de

Psychologie Biodynamique (Γαλλία)

Francois Lewin, ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, διευθυντής της Ecole de

Psychologie Biodynamique (Γαλλία)

Luciano Marchino, ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, καθηγητής του Πανεπιστη-

μίου “Bicocca”, Μιλάνο (Ιταλία)

Bjorn Odegard, ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, μέλος του Norwegian

Institute of Vegetotherapy (Νορβηγία)

Xavier SerranoHortelano, ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, διευθυντής της

ES.TE.R, Escuela di Terapia Reichiana, (Ισπανία)

Alberto Torre, ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής – μαιευτήρας, μέλος S.I.R.T.O.

(Societa Italiana di Ricerca Terapia Orgonica) (Ιταλία)

Cristina di Colandrea, ψυχoλόγος, ψυχοθεραπεύτρια, trainer της σχολής

ψυχοθεραπείας Gestalt ≪Nea Zetesis≫ (Ιταλία)

Valter Mastropaolo, ψυχoλόγος, ψυχοθεραπευτής, trainer της σχολής ψυχο-

θεραπείας Gestalt ≪Nea Zetesis≫ (Ιταλία)