Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

«Σύγχρονες κβαντικές θεωρίες και βιοφυσική. Ενέργεια και Σωματική ψυχοθεραπεία στον 21ο αιώνα»

«Σύγχρονες κβαντικές θεωρίες και βιοφυσική. Ενέργεια και Σωματική ψυχοθεραπεία στον 21ο αιώνα»

Παναγιώτης Σταμπόλης, εκπαιδευτικός-ψυχοθεραπευτής