Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

«Η σωματικότητα στην ψυχοπαθολογία»

«Η  σωματικότητα στην ψυχοπαθολογία»

Genovino Ferri, ψυχιάτρος-ψυχοθεραπευτής-trainer