Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

«Η νέα επιστήμη της Επιγενετικής και ο ρόλος της στην υγεία και τη ζωή»,