Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

«Ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή: Ένας ανοιχτός διάλογος»

Genovino Ferri, Ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή, trainer.

Leave a comment