Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

«Το σώμα στην κλινική ψυχοθεραπευτική πράξη»