Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

11-14/6/2020

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών επιπέδου Master’s για την απόκτηση του τίτλου του επόπτη και εποπτεία σε περιστατικά, βάσει της Ραϊχικής Ανάλυσης, με τον Genovino Ferri.

Leave a comment