Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

Οκτώβριος 2020

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών επιπέδου Master’s για την απόκτηση του τίτλου του επόπτη και εποπτεία σε περιστατικά, βάσει της Ραϊχικής Ανάλυσης, με τον Genovino Ferri.

Leave a comment