Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

25-26 Απριλίου 2020

Διήμερο Σεμινάριο «Εξάσκηση στις βασικές τεχνικές της σωματικής ψυχοθεραπείας στην ατομική και στην ομαδική» με τη Μαριλένα Κόμη και τη Δέσποινα Μαρκάκη