Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

“Η Ομάδα, το Σώμα και η Ψυχοθεραπεία”

Κλορίντα Λουμπράνο-Κωτούλα & Μαριλένα Κόμη

Εκδόσεις “Θυμάρι”, Ιανουάριος 2006

“…Το σώμα δεν είναι μόνο σωματικό, δεν έχει μόνο αισθητηριακές και κιναισθητικές λειτουργίες, δεν αισθάνεται μονο: Έχει και την ικανότητα να “μιλάει”, αλλά και να θυμάται. Άρα, εγγράφεται σε μια ιστορία, εκείνη του υποκειμένου, και συνδέεται με το λόγο, με την επιθυμία και με το ασυνείδητο…

Τόσο το υλικό από συνεδρίες που υπάρχει σ’ αυτό το βιβλίο, όσο και τα θεωρητικά του μέρη αποπνέουν τη γνώση, τη σοβαρότητα και τον ψυχοδυναμικό και αναλυτικό τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς αντιμετωπίζουν κλινικά τον σωματικό παράγοντα στην ομαδική ψυχοθεραπεία…

Με πλήρη συνέπεια σε σχέση με το αντικείμενό του, δηλαδή το σώμα, κάτι που κατεξοχήν εκφράζεται άμεσα, το βιβλίο είναι γραμμένο απλά (καθόλου όμως απλοϊκά), ώστε να το κατανοεί και ο μη ειδικός μορφωμένος αναγνώστης που ενδιαφέρεται για το θέμα”

Κλήμης Ναυρίδης, Καθηγητής Ψυχολογίας της Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

“…Η εμπειρία της σωματικά προσανατολισμένης θεραπευτικής ομάδας μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στους ανθρώπους. Οι μέθοδοι που ενεργοποιούν το σώμα βοηθούν το άτομο που έχει κατάθλιψη, άγχος ή πανικό, ν’ αντέξει και να υπερβεί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα.

…Εάν η ανάπτυξη της ομαδικής θεραπείας, που ενισχύεται από αυτό το έργο, συνεχιστεί στην Ελλάδα όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, θα δούμε νέα σύνορα στην προσωπική ανάπτυξη. Η ομάδα αυτογνωσίας είναι ένα εργαλείο με μεγάλες κοινωνικές δυνατότητες…

Οι μέθοδοι της Ομάδας μπορεί να βοηθήσουν τους γονείς στη βελτίωση των σχέσεων με τα παιδιά τους, τους δασκάλους με τους μαθητές τους, τους εργαζόμενους στον τομέα της απασχόλησής τους…

Είναι προφανές, ότι το βιβλίο αυτό ενδιαφέρει τους ψυχολόγους, τους γιατρούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τους ψυχιατρικούς νοσηλευτές αλλά και άλλους επαγγελματίες που βοηθούν τους ανθρώπους στα νοσοκομεία και τις κλινικές…”

Jerome Liss, Ψυχίατρος, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο La Jolla, Ελβετία, Σύμβουλος του Παγκόσμιου Προγράμματος Διατροφής και Υγείας της ONU.