Αθηνάς 12, 105 51 Μοναστηράκι, Αθήνα

ΝΕΑ

03 Μαρ: Σεπτέμβριος 2020

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Ψυχοθεραπευτών επιπέδου Master’s για την απόκτηση του τίτλου του επόπτη και εποπτεία σε περιστατικά, βάσει της Ραϊχικής Ανάλυσης,…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πιστοποιήσεις

λογοΕΑΡ
logo_s
eabp_logo
logo_effe