3η Σεπτεμβρίου 84, Αθήνα

«Σύγχρονες κβαντικές θεωρίες και βιοφυσική. Ενέργεια και Σωματική ψυχοθεραπεία στον 21ο αιώνα»

«Σύγχρονες κβαντικές θεωρίες και βιοφυσική. Ενέργεια και Σωματική ψυχοθεραπεία στον 21ο αιώνα»

Παναγιώτης Σταμπόλης, εκπαιδευτικός-ψυχοθεραπευτής