Scroll Top
3η Σεπτεμβρίου 84, Αθήνα

Πρόγραμμα Συμβούλων Ψυχικής Υγείας

Γίνονται αποδεκτοί πτυχιούχοι και διπλωματούχοι άλλων κατευθύνσεων. Η διάρκεια του είναι 3ετής, παρέχεται 1 χρόνος εποπτείας, μετά τον οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εγγραφεί ως πλήρες μέλος στην ελληνική και διεθνή εταιρία συμβουλευτικής. Περιλαμβάνει:

α) θεωρητικά μαθήματα,

β) βιωματικές – εκπαιδευτικές ομάδες σωματικής Συμβουλευτικής,

γ) εντατικές βιωματικές – εκπαιδευτικές ομάδες (μαραθώνιους) με διεθνείς εκπαιδευτές και

δ) θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα Συμβουλευτικών δεξιοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση η αποδοχή της αίτησης του υποψήφιου γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση του βιογραφικού του.

Οργάνωση Σπουδών

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα του Ε.Ι.Ν.Α. διαρθρώνεται ως εξής για τον σπουδαστή:

Πρώτος Χρόνος: Ατομική ψυχοθεραπεία Σωματικής προσέγγισης και παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων.

Δεύτερος Χρόνος: Ατομική ψυχοθεραπεία σωματικής προσέγγισης,

Συμμετοχή σε θεραπευτική ομάδα σωματικής προσέγγισης

Συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς μαραθώνιους (14 εκπαιδευτικών ωρών) με διεθνείς εκπαιδευτές και συνεργάτες της σχολής.

Συμμετοχή σε μηνιαία εκπαιδευτική-βιωματική ομάδα με θέμα «Συμβουλευτικές δεξιότητες» και «τεχνικές των ομάδων»

Παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων.

Τρίτος Χρόνος: Ατομική ψυχοθεραπεία σωματικής προσέγγισης.

Συμμετοχή σε θεραπευτική ομάδα σωματικής προσέγγισης.

Συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικούς μαραθώνιους (14 εκπαιδευτικών ωρών) με διεθνείς εκπαιδευτές και συνεργάτες της σχολής.

Συμμετοχή στην εκπαιδευτική-βιωματική ομάδα, με θέμα ¨Συμβουλευτικές δεξιότητες» και Δυναμική των Ομάδων, όπου πλέον ο εκπαιδευόμενος κάνει πρακτική στην οδήγηση Ομάδας Αυτογνωσίας.

Παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων.

Συμμετοχή σε θεωρητική – βιωματική ομάδα, στην οποία παρουσιάζονται και συζητούνται ατομικά περιστατικά. Πρακτική διάγνωσης. Επεξεργασία των σωματικών τεχνικών.

Συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο μαραθώνιους.

Μαθήματα

Τα θεωρητικά μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

 • Ανάλυση του Χαρακτήρα I & II
 • Ψυχολογία του Εαυτού
 • Νευροφυτοθεραπεία I & II
 • Εξελικτική Ψυχολογία
 • Θεωρίες προσωπικότητας
 • Ψυχοσωματική
 • Ψυχοπαθολογία
 • Ανατομία – Φυσιολογία
 • Διαγνωστική
 • Νευροφυσιολογία
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων
 • Μεθοδολογία της Έρευνας

Συμβουλευτική Σωματικής Κατεύθυνσης

Τι είναι η Συμβουλευτική

«Οι άνθρωποι βρίσκονται σε διαδικασία Συμβουλευτικής όταν ένα άτομο, το οποίο λαμβάνει μόνιμα ή περιστασιακά το ρόλο του συμβούλου, προσφέρεται ή συμφωνεί ρητά να διαθέσει το χρόνο του, την προσοχή του και τον σεβασμό του σε ένα άλλο άτομο ή άτομα, που παίρνουν περιστασιακά το ρόλο του πελάτη. Ο σκοπός της Συμβουλευτικής είναι να προσφέρει στον πελάτη μια ευκαιρία να ερευνήσει, να ανακαλύψει και να φωτίσει νέους δρόμους μέσα στη ζωή του, που ια τον οδηγήσουν να ζει πιο συνειδητά και να έχει καλύτερη ποιότητα ψυχικής ζωής» («Συμβουλευτική: Καθορισμός των Όρων ως προς τη Χρήση του με Διερευνητική Διάθεση και Λογική», British Association of Counseling, 1991),

«…είναι μια βοηθητική διαδικασία που στοχεύει, όχι στο να αλλάξει τον άνθρωπο, αλλά να τον βοηθήσει να χρησιμοποιήσει τα προσόντα που διαθέτει για να αντιμετωπίσει με επιτυχία την ζωή… είναι η διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει το άτομο να απαντήσει στο ερώτημα «Τι θα κάνω;» (Tyler 1961)

Είναι μόνο δύο από τους πολλούς ορισμούς που έχουν δοθεί για την Συμβουλευτική.

Η Συμβουλευτική αποκτά αυξανόμενη σημασία και ευρύτητα εφαρμογών στον σύγχρονο κόσμο όπου το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με όλο και πιο σύνθετα προβλήματα: Η κρίση της παραδοσιακής οικογένειας και του μοντέλου ανατροφής των παιδιών, η αποξένωση, η περιθωριοποίηση, η αβεβαιότητα των νέων για το μέλλον τους, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τα ναρκωτικά, οι μαζικές καταστροφές και άλλα δημιουργούν συνθήκες κρίσης σε ευρεία κλίμακα.

Το αντικείμενο της Συμβουλευτικής είναι, κατ’ αρχήν, η παρέμβαση σε κρίση, όπου στοχεύει στην αποκατάσταση της ισορροπίας που έχει απολεσθεί χρησιμοποιώντας τα θετικά ψυχικά αποθέματα του Συμβουλευόμενου.

Ο άλλος πυλώνας της Συμβουλευτικής παρέμβασης είναι η πρόληψη της ψυχικής νόσου, με παρέμβαση στον υγιή πληθυσμό και ιδιαίτερα σε εκείνους που ασχολούνται με την μελλοντική γενιά ή τα παιδιά: γονείς, εκπαιδευτικοί, μαίες κλπ, όπως και τα ίδια τα παιδιά (π.χ. έφηβοι, προέφηβοι, κλπ)

Τι είναι η Σωματική Συμβουλευτική

Η Σωματική Συμβουλευτική διακρίνεται για την έμφαση που δίνει στην πρόληψη της ψυχικής νόσου και στον συνδυασμό σωματικών και λεκτικών μεθόδων εργασίας.

Η πρόληψη, δηλαδή η συστηματική εργασία ώστε οι επόμενες γενιές να είναι ψυχικά υγιείς, ενέπνευσε ιδιαίτερα τον Ράιχ. Το 1926-30 ίδρυσε στην Γερμανία τους περίφημους Συμβουλευτικούς σταθμούς της sex-pol (από το σεξουαλική πολιτική) οι οποίοι παρείχαν πληροφόρηση γύρω από όλα τα θέματα της σεξουαλικότητας στους νέους, ιδέα ακόμη και για σήμερα σχεδόν ασύλληπτη. Τον απασχόλησε επίσης ιδιαίτερα ο φυσικός τοκετός και η πρώτη επαφή μωρού μητέρας, εργασία που συνέχισε η κόρη του Εύα και διέδωσε σε όλο τον κόσμο, μαζί με άλλους ραϊχικούς θεραπευτές.

Στο Κέντρο Ράιχ, συνεχίζοντας αυτή την παράδοση, λειτουργούν από το 1980 Ομάδες αυτογνωσίας για προέφηβους, εφήβους έγκυες, γονείς, εκπαιδευτικούς, σεμινάρια για μαίες, κλπ.

Οι ομάδες αυτές και γενικά οι ομάδες κοινωνικής παρέμβασης για την πρόληψη αποτελούν κεντρική ιδέα στην αντίληψη μας για την Συμβουλευτική.

Η εργασία μας σε αυτές γίνεται μέσω των ιδιαίτερων εργαλείων της Νευροφυτοθεραπείας και της Ανάλυσης του Χαρακτήρα προσαρμοσμένα στις συνθήκες της Συμβουλευτικής σχέσης ή της Ομάδας αυτογνωσίας.

Σχέση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας

«Η Συμβουλευτική μοιάζει αλλά και διαφέρει από άλλες μορφές παροχής βοήθειας όπως η ψυχοθεραπεία, η κοινωνική εργασία ή η ψυχιατρική περίθαλψη» (Mc Ceod)

Μερικά στοιχεία που διαφοροποιούν την Συμβουλευτική από την ψυχοθεραπεία είναι:

Η Συμβουλευτική ενδιαφέρεται να προκαλέσει αλλαγές σε ένα ευρύ φάσμα της καθημερινότητας των ανθρώπων (οικογένεια, εκπαίδευση, επάγγελμα, καθημερινότητα) ενώ η ψυχοθεραπεία εστιάζεται περισσότερο στην ανάλυση του εσωτερικού κόσμου του ατόμου.

Η Συμβουλευτική βοηθά φυσιολογικούς ανθρώπους να πετύχουν τους στόχους τους ή να αναδιοργανώσουν την οπτική τους. Η ψυχοθεραπεία συχνά ασχολείται με μια βαθύτερη και πιο σύνθετη διαδικασία αλλαγής του θεραπευόμενου ο οποίος πιθανόν παρουσιάζει σοβαρότερη διαταραχή ή δυσφορία.

Θα μπορούσαμε να πούμε – με όρους ραϊχικής- ότι η ψυχοθεραπεία ασχολείται με τον Χαρακτήρα ενώ η Συμβουλευτική με τα αποτελέσματα του Χαρακτήρα στην ζωή του συμβουλεόμενου.

Κατ’ επέκταση η Συμβουλευτική εξασκείται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και κοινοτικό επίπεδο απ’ ότι η ψυχοθεραπεία

Η Συμβουλευτική εκτός των άλλων, στοχεύει στην πρόληψη της ψυχικής νόσου, ενώ η ψυχοθεραπεία κυρίως στην θεραπεία της.

Τομείς εφαρμογής της Συμβουλευτικής

Εκπαίδευση: επαγγελματικός προσανατολισμός, σχολική προσαρμογή, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, φοιτητική μέριμνα.

Εργασία: Υποστήριξη προσωπικού, εργασιακές σχέσεις-διαχείριση συγκρούσεων, ενίσχυση ομάδων στον εργασιακό χώρο, κλπ.

Κοινωνική Πρόνοια: υποστήριξη ευπαθών ομάδων, π.χ. μετανάστες, νέοι, έφηβοι, γυναίκες, Τρίτη ηλικία, θύματα καταστροφών, κλπ.

Οικογένεια: Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, νέων μητέρων, εγκύων, εφήβων, προεφήβων

Κανονισμοί

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Ε.Ι.Ν.Α. στο τμήμα Συμβούλων Ψυχικής Υγείας, οι εκπαιδευόμενοι –εκτός από την παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων, την συμμετοχή στις βιωματικές ομάδες, στα σεμινάρια και στους μαραθωνίους– κάνουν υποχρεωτικά και ορισμένες ώρες ατομικής ψυχοθεραπείας και πρακτικής εξάσκησης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος πραγματοποιείται με την παρακολούθηση των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και την αξιολόγηση δεξιοτήτων οι οποία γίνεται με:

προφορική εξέταση ή συγγραφή και παρουσίαση εργασίας ή παρουσίαση κάποιας μετάφρασης εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος ή  εκπόνηση μιας ανάλογης έρευνας.

Ο τρόπος αξιολόγησης εξαρτάται από τον εκπαιδευτή κάθε μαθήματος σε συνεργασία πάντα με τη Διεύθυνση της Σχολής.

Η Διεύθυνση της Σχολής για ηθικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους μπορεί να αποφασίσει:

α) Τη μόνιμη διακοπή της εκπαίδευσης κάποιου σπουδαστή.

β) Την επανάληψη κάποιου μαθήματος ή ολόκληρης της εκπαιδευτικής χρονιάς.

γ) Τη διακοπή της εκπαίδευσης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η διαδικασία διδασκαλίας – εκπαίδευσης και αξιολόγησης, όπως αναγράφεται πιο πάνω, μπορεί να τροποποιηθεί όποτε κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή ατόμων από την περιφέρεια και εργαζόμενων, τα μαθήματα γίνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Ν.Α.

Τόσο οι ψυχοθεραπευτές όσο και οι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους κάνουν πρακτική εξάσκηση σε νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα προστασίας ηλικιωμένων κ.λπ.