2017

15 Μαρ: «Σύγχρονες κβαντικές θεωρίες και βιοφυσική. Ενέργεια και Σωματική ψυχοθεραπεία στον 21ο αιώνα»

«Σύγχρονες κβαντικές θεωρίες και βιοφυσική. Ενέργεια και Σωματική ψυχοθεραπεία στον 21ο αιώνα» Παναγιώτης Σταμπόλης, εκπαιδευτικός-ψυχοθεραπευτής